(976)+70104546

info@newbeginning.edu.mn

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

“Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн үнэт зүйл бүхий, хүмүүнлэг, монгол иргэнийг төлөвшүүлнэ”