(976)+70104546

info@newbeginning.edu.mn

Zar2

ТАНИЛЦУУЛГА

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын Шинэ эхлэл сургууль нь 2011-2012 оны хичээлийн жилд БСШУ-ны  Сайдын 2011 оны 298 тоот “Сургууль байгуулах тухай”  тушаалаар  “БСШУЯ-ны харьяа, олон улсын хөтөлбөрийн сургалттай, Шинэ эхлэл лаборатори сургууль” нэртэйгээр Улаанбаатар хотын Баянгол дүүргийн 18 дугаар хорооны нутагт 320 хүүхдийн хүчин чадалтай сургуулийн барилгад хичээллэхээр байгуулагдсан.  2011 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдөр 7,8,9 дүгээр ангийн 6 бүлэгт 101 сурагчид, 16 багш, 4 удирдлага, 9 ажилтны бүрэлдхүүнтэйгээр /нийт 29 багш, ажилтан/ АНХНЫ хичээлийг эхэлсэн. 2022-2023 оны хичээлийн жилд 6-12 дугаар ангийн 14 бүлэгт 332 сурагчид, 29 багш, 5 удирдлага, 15 ажилтны бүрэлдхүүнтэй /нийт 49/ хичээл сургалтын үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

СУРГАЛТ ХӨТӨЛБӨРҮҮД

МУ-н суурь, бүрэн дунд боловсролын хөтөлбөр Кембрижийн олон улсын хөтөлбөр монгол, англи хос хэлний сургалтыг хэрэгжүүлдэг.

2012 оны 03 сарын 26-нд Кембрижийн  олон улсын шалгалтын төвөөс Кембрижийн  Олон улсын сургуулийн албан ёсны эрхийг хүлээн авч MN013 шалгалтын төв болсон.

БИДНИЙ АМЖИЛт

50

IGCSE - Mathematics A*, A

100

Их дээд сургуульд элссэн

45

IGCSE- Art and Design A*, A

23

A түвшний шалгалт өгсөн сурагчид

Та манай сургуулийн тухай ямар мэдээлэл авахыг хүсэж байна вэ?

Loading ... Loading ...

МЕДИА ГАЛЛЕРЕЙ