(976)+70104546

info@newbeginning.edu.mn

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

АЛСЫН ХАРАА

Олон улсын хөтөлбөрийн сургалттай, шилдэг менежменттэй

тэргүүлэх сургууль болно.

 

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн, үнэт зүйл бүхий,

хүмүүнлэг, монгол иргэнийг бэлтгэнэ.

 

ҮНЭТ ЗҮЙЛ

  • Монгол улсын болон олон улсын сургалтын хөтөлбөр
  • Хүүхэд бүрийн хөгжлийг хангасан хүүхэд хамгаалал, хөгжлийн бодлого
  • Олон улсын хөтөлбөрийн багшийн хөгжлийн сургалт
  • Хөгжилд тэмүүлсэн, идэвхтэй оролцоотой хамт олон

 

ЗАРЧИМ

  • Хуулийг дээдлэх зарчимд тулгуурлан чиг үүргээ хэрэгжүүлэх;
  • Боловсролын үйлчилгээний чанарын баталгааг хангах;
  • Хүүхдийн эрхийг дээдэлсэн, хүмүүнлэг, иргэний, ардчилсан нийгмийн үнэт

зүйлсийг суралцагчдад төлөвшүүлэх

 

УРИА

БИД ХҮҮХЭД БҮРИЙГ АМЖИЛТАД ХӨТӨЛНӨ.